VHF/SRC

SRC, Short Range Certificate, er den internasjonale betegnelsen på det som før ble kalt VHF-sertifikat. Systemet brukes i ulike yrkesgrupper, og mange som jobber offshore og på store og små fartøy er avhengig av det for å kunne sende og motta beskjeder. Radiosystemet er påbudt på yrkesfartøy, og frivillig, men vanlig i fritidsbåter. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning i en dag. Eksamen gjennomføres med sensor fra Telenor Maritim Radio eller på web. Sertifikatet blir utstedt av Telenor Maritim Radio.

 Kursinnhold:

  • Holdninger til radiokommunikasjon
  • Generelt om bruk av VHF
  • VHF-radioens rekkevidde
  • Radioreglement
  • Nødprosedyrer
  • Hasteprosedyrer
  • Tryggingsprosedyrer
  • Kystradiotjeneste

 

Pris per deltager er 3900,- for teori, inkludert lærebok og kompetansebevis.

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444