Truck Praksis T1 Til T4

Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår truckførerkurs med teoretisk og praktisk opplæring.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET

T1=  Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass
T2=  Skyvemasttruck og støttebenstrucker
T3=  Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck
T4=  Motvektstruck
T5=  Sidelaster
T20=Andre typer “trucker” må beskrives.

 

Hva ønsker vi oppnå med våre truckførerkurs?

Hensikten med opplæringen er å gi truckfører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

 

Innhold:

  • Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring, Truck
  • Modul 4 Praktisk bruk

 

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Vancowill Industrial Solutions tilbyr truckføreropplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet. Opplæringen gir truckførerbevis, og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

 

Pris per deltager er 5300,- Teori & Praksis inkludert lærebok og kompetansebevis for T1 – T4

Ønsker du å utvide ditt truckbevis? Pris per trucktype er 1000,- for praksis inkl. oppkjøring

 Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444