Traverskran Uten G11

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av traverskran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av traverskran.

Arbeidsmiljøloven krever at kranførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente kranførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:

 • Oppbygging
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Radiostyring
 • Mekanikk
 • Elektrisk anlegg
 • Kranbaner
 • Sertifisering
 • Løfteredskap
 • Vedlikehold
 • Signaler
 • Vektbedømmelse

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk kjøring. Vancowill Industrial Solutions tilbyr opplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet. Opplæringen gir kompetansebevis som traverskranfører, og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Pris per deltager er 5500,- for teori, inkludert lærebok og kompetansebevis.

 

Pris per deltager er 6500,- for praksis, inkludert praktisk prøve og kompetansebevis.

(Ta kontakt for praksis)

 

Om du ikke har G11 Anhuker & Signalgiver  kan du melde deg på kurs inkl G11.  Pris Per deltager er 7500,- for teori G4 & G11, inkludert lærebok                                                                                og kompetansebevis

Klikk HER

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444