Traverskran inkl. G11

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av travers kran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av travers kran. Dette kurset er teori kurs inkludert G11 anhuker & Signalgiver.

Arbeidsmiljøloven krever at kranførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente kranførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:

      Anhuker & Signalgiver G11

 • Hva er anhuker / stropper?
 • Lover og forskrifter
 • Ståltau / ståltaustropper
 • Kjetting / kjetting utstyr
 • Fiberstropper
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet
 • Løftetabeller
 • Signaler og tegn

        Traverskran G4

 • Oppbygging
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Radiostyring
 • Mekanikk
 • Elektrisk anlegg
 • Kranbaner
 • Sertifisering
 • Løfteredskap
 • Vedlikehold
 • Signaler
 • Vektbedømmelse

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk kjøring. Vancowill Industrial Solutions tilbyr opplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet. Opplæringen gir kompetansebevis som traverskranfører, og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Pris per deltager er 7500,- for teori G4 & G11, inkludert lærebok og kursbevis.

Pris per deltager er 6500,- for praksis, inkludert praktisk prøve og kompetansebevis.

kontakt@vancowill.no

90514444