Teleskoptruck C1 & C2

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av Teleskoptruck samt en god innsikt i oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av teleskoptruck.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:    

 • Krav til fører av teleskoptruck
 • Bruksområder
 • Hydraulikk
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Støtteben og stabilitet
 • Bomkonstruksjon
 • Overlastsystem
 • Oppstilling
 • Tilleggsutstyr/vinsj
 • Ulykker

PRAKSIS TELESKOPTRUCK C1 ELLER C2 ER 1900 KR PER TRUCKTYPE

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Per deltager er 2000,- inkludert lærebok og kompetansebevis.

Praksis kan vi tilby for 1900 per teleskoptruck type

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444