Stortruck T8

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck over 10 tonn.

Arbeidsmiljøloven krever at truck førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom utdannede truck førere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger. I tillegg er ansatte med truckførerbevis mer produktive.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:

  • Krav til Truckfører
  • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
  • Ulykker med truck
  • Truckens virkemåte og konstruksjon
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

PRAKSIS FOR T8 STORTRUCK KOSTER 3800 KR

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Vancowill Industrial Solutions tilbyr truckføreropplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet. Opplæringen gir truckførerbevis, og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forehåndskunnskaper.

 

Pris per deltager er kr 3800, inkludert lærebok og kursbevis.

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444