Sertifisert Opplæring

Sertifisert sikkerhetsopplæring
For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke, kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis.

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:
  • Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
  • Tårnkraner
  • Mobilkraner
  • Portalkraner
  • Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil, lastebilhenger, traktor, trekkvogn
  • Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen
  • Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).
Innhold i sikkerhetsopplæringen
Opplæringen skal være både praktisk og teoretisk og gi kunnskap om:
  • Oppbygging, betjening
  • Bruksegenskaper, bruksområde og sikker bruk
  • Vedlikehold og kontroll
Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig. Generelt kan man si at pensum er det samme for alle opplæringsnivåene. Omfanget av pensumet blir større jo mer komplisert og krevende arbeidsutstyret er.
KURS VI KAN TILBY HOS VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS