MODUL 1.1 ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og
annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til
alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.
Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Formål med opplæringen:
Hensikten med opplæringen er å gi førere av nevnt arbeidsutstyr en god generell grunnopplæring i sikker bruk
av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.
Kursinnhold:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Eksamen

Vi har  Dag kurs med oppstart 09.00 og kveldskurs med oppstart kl. 15.00. Ta Kontakt for ønsket tid.

Passer ikke disse tidene for deg? Ta kontakt med oss så kan vi tilpasse kurset for deg som dagkurs, kveldskurs eller helgkurs

Per deltager er 1200,- for teori, inkludert lærebok og kursbevis