Mobilkranfører

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Mobilkran samt god innsikt i prinsippene for mobilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Mobilkran.

Arbeidsmiljøloven krever at kranførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente kranførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:

  • Krav til Mobilkranfører
  • Krantyper med tilleggsutstyr
  • Bruksområder
  • Ulykker med Kran
  • Kranens virkemåte og konstruksjon
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk kjøring. Vancowill Industrial Solutions tilbyr opplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet. Opplæringen gir kompetansebevis som mobilkranfører, og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forehåndskunnskaper.

 

Per deltager er 12 900,- for teori, inkludert lærebok og kompetansebevis.

Pris per deltager er 28 000,- for praksis, inkl. praktisk prøve og kompetansebevis.

 Per deltager er 15 900,- for teori G1 & G11, inkludert lærebok og kompetansebevis.

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444