Lastebilkranfører Uten G11

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av lastebilkran samt god innsikt i prinsippene for lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av lastebilkran.

Arbeidsmiljøloven krever at kranførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente kranførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:

  • Krav til lastebilkranfører
  • Krantyper med tilleggsutstyr
  • Bruksområder
  • Ulykker med Kran
  • Kranens virkemåte og konstruksjon
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk kjøring. Vancowill Industrial Solutions tilbyr opplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet. Opplæringen gir kompetansebevis som lastebilkranfører, og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forehåndskunnskaper.

Per deltager er 5500,- for teori, inkludert lærebok og kursbevisbevis.

 

Pris per deltager er 6500,- for praksis, inkludert praktisk prøve og kompetansebevis.

 

Om du ikke har G11 Anhuker & Signalgiver  kan du melde deg på kurs inkl G11. Pris Per deltager er 7500,- for teori G8 & G11, inkludert lærebok og kompetansebevis

Klikk HER

 

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444