Kurs

 

SONY DSC      Stortruck

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck over 10 tonn.

 

images         VHF/SRC

SRC, Short Range Certificate, er den internasjonale betegnelsen på det som før ble kalt VHF-sertifikat. Systemet brukes i ulike yrkesgrupper, og mange som jobber offshore og på store og små fartøy er avhengig av det for å kunne sende og motta beskjeder. Radiosystemet er påbudt på yrkesfartøy, og frivillig, men vanlig i fritidsbåter.

 

Anhuker_kursside    Anhuker/stropper og signalgiver

Vancowill Industrial Solutions tilbyr kurs i anhuker/stropper og signalgiver. Dette kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med sertifikat eller en sertifisert opplæring med sertifikat. Opplæringen omfatter innføring i og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av arbeidet.

 

frontpage-06    Anleggsmaskin

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner samt en god innsikt i oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflytningsmaskin i valgt klasse. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av masseforflytningsmaskiner.

 

Vancowill Industrial SolutionsAnleggsmaskin Praksis 

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner samt en god innsikt i oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.Målet er å føre deltakerne fram til fullførte og godkjente tester med kompetansebevis som maskinfører. Praksisdelen inneholder Modul 3.1 og modul 4.1. Begge moduler må gjennomføres for å kunne gå opp til endelig prøve og maskinførerbevis.

LatsebilkranLastebilkranfører

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av lastebilkran samt god innsikt i prinsippene for lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av lastebilkran.

 

SONY DSCMobilkranfører

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Mobilkran samt god innsikt i prinsippene for mobilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Mobilkran.

 

peronløfter 1Personløfter

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Personløfter klasse A ,B,C .Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskolleger, og at utstyret brukes i henhold til produsentens anvisninger. I tillegg stilles det krav til dokumentert opplæring på den enkelte maskin.

SONY DSCTeleskoptruck C1 & C2

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av Teleskoptruck samt en god innsikt i oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av teleskoptruck.

 

1521333_1384438888447761_681454486_nTraverskran

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av traverskran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av traverskran.

 

SONY DSCTruck

Vancowill industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

IMG_6965Truck Praksis

Vancowill industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 tonn.

 

harnessFallsikring

Fallsikringsutsyr skal brukes der det er fare for fall og arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget. Dette kurset har for seg de viktigste elementene i faget. Og gir en grunnleggende dokumentert opplæring. Kurset blir avsluttet med praksis der det blir gjort en demonstrasjon av utsyr, og eksamen.

 

51 (Small)Fastmontert hydraulisk kran G20

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Fastmontert hydraulisk kran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

 

HMS_kurssideHMS for ledere

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fult forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiveren skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

 

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk