HMS for ledere

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fult forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiveren skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Varighet på teorikurs er 40 timer.

Kursinnhold:

  • Økonomiske gevinster ved et effektivt HMS arbeid
  • HMS og kulturbygning
  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Internkontroll og kvalitetssikring
  • Arbeidstakerens og Arbeidsgiver plikter
  • Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Systematisk HMS arbeid
  • Gruppearbeid

Visste du at…? Nesten alle ulykker kan spores tilbake til manglende ledelse. 97 % av ulykker skyldes menneskelig svikt.

Pris per deltager er 8300 ,- inkludert lærebok og kompetansebevis.

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444