Fastmontert hydraulisk kran G20 Inkl G11

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Fastmontert hydraulisk kran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen dekker kompetansekrav i Norsok standard R-003N. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Fastmontert Hydraulisk Kran G20. Arbeidsmiljøloven krever at kran førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring.

Varighet på teorikurs er 32 timer.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:

 • Krav til kranfører
 • Krantyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
 • Ulykker med Kran
 • Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
 • Oppstilling og bruk
 • Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
 • Vedlikehold
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll

Anhuker & Signalgiver G11

 • Hva er anhuker / stropper?
 • Lover og forskrifter
 • Ståltau / ståltaustropper
 • Kjetting / kjetting utstyr
 • Fiberstropper
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet
 • Løftetabeller
 • Signaler og tegn

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker 

 

Pris per deltager er 8650,-  for G20 & G11 inkludert lærebok og kompetansebevis.