FAQ

Ofte stilte spørsmål

 

Hvordan komme i kontakt med Vancowill Industrial solutions As?

Du kan kontakte oss på telefon 90514444 eller på mail kontakt@vancowill.no

Hva er post adressen til Vancowill Industrial Solutions ?

Mønnerødveien 1 3233 Sandefjord

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Opplæring gjennomføres etter gitt opplæringsplan utgitt av SGS

Se læreplan HER

Hvilke språk gjennomføres opplæringen på?

Våre kurs gjennomføres på Norsk, Engelsk, Spansk, Polsk & Arabisk. Kontakt oss for informasjon om hvilke kurs som vi har på de diverse språk kontakt@vancowill.no

Hva er sertifisert opplæring?

For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke, kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis.

Sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:
 • Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
 • Tårnkraner
 • Mobilkraner
 • Portalkraner
 • Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen
 • Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).

Hva er dokumentert opplæring?

For arbeidsutstyr som etter arbeidsgiverens risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruks egenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret

Opplæringen skal dokumenteres skriftlig. Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiveren eller annen kompetent person. Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret, som også kan det aktuelle pensum.

Dette gjelder for eksempel:

 • Arbeidsutstyr for hengende last
 • Personløftere
 • Bærbare kjedesager
 • Spikerpistoler
 • Boltpistoler
 • Hel- eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer
 • Presser, kantpresser og maskiner
 • Betongsager
 • Høytrykkspyleutstyr
 • Krokløftere
 • Sveiseutstyr

Hva trenger jeg av forkunnskaper for å melde meg på ett krankurs?

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3 (G11). Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 (G11) gjennomføres i sammenheng med denne modulen

Se læreplan HER

Hvordan betales kursavgift?

Kursavgift vil du få til sendt som faktura via email eller post til bedrifter 10 dager før kursoppstart med 10 dager betalingfrist om ikke annet er avtalt. Du kan også betale kursavgift med Vips eller med kort.

Kan jeg føre en truck, maskin eller kran på noen andre sitt bevis?

Kompetansebevis er personlig og skal kun benyttes av personen som beviset står på.

Må jeg ha bil sertifikat for å føre en truck maskin eller kran?

Når truck, maskin eller kran brukes til kjøring langs offentlig vei eller gate må fører ha førerkort i samsvar med veitrafikkloven.

Hvordan gjennomføres fadderordning?

Det skal være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedrift og sertifisert opplæringsvirksomhet før opplæring kan starte. Opplæringen skal foregå på en sikker måte iht. fastsatt norm, og være beskrevet i bedriftens HMS system.

Hva er krav til fadder?

Fadder skal ha kompetansebevis for aktuelt arbeidsutstyr, ha minst ett års dokumentert praksis, og skal kunne vise og forklare riktig og sikker bruk av arbeidsutstyret. Fadder må ha kunnskaper om bedriftens internkontrollsystem. Fadders oppgaver er beskrevet i avtalen med sertifisert opplæringsvirksomhet

Hvor finner jeg mitt bevis om jeg har mistet det?

Du kan kontakte SFS på telefon 62 42 33 00 eller trykke på denne link for å sende en elektronisk søknad for å få ny.

Jeg har endret mitt navn. Hvordan går jeg fram for å få nytt navn på mitt bevis?

Du kan kontakte SFS på telefon 62 42 33 00 eller trykke på denne link for å sende en elektronisk søknad for å få ny

Jeg har ett bevis fra utlandet. Kan det brukes i Norge?

23. april 2013 publiserte Arbeidstilsynet sine nye retningslinjer for “Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner”. Søknad må sendes og dette kan gjøres HER

Hvorfor må jeg oppgi personnr når jeg fyller ut registrerings skjema på kurs?

I SFS sine databaser inneholder nå nærmere 750 000 personer og vi har behov for å identifisere og skille fra hverandre personene i systemet på en bedre måte.
Personnummeret brukes kun internt i SFS sine systemer og kommer ikke frem på kompetansebeviset. Bruk av personnummer er avklart med Datatilsynet.

Hvordan kan jeg vite at opplæringsvirksomheten er godkjent til opplæring?

Dette kan du finne ut ved å søke på sert555.no sine sider. Der kan du taste inn virksomheten sitt navn og du vil få oppdatert informasjon om hva virksomheten kan holde av sertifisert opplæring.

 

Om du likevel ikke fikk svar på dine spørsmål ta gjerne kontakt med oss på tlf 90514444 eller

kontakt@vancowill.no