Dokumentert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring
For arbeidsutstyr som etter arbeidsgiverens risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret

Opplæringen skal dokumenteres skriftlig. Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiveren eller annen kompetent person. Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret, som også kan det aktuelle pensum.

Dette gjelder for eksempel:

 • Arbeidsutstyr for hengende last
 • Personløftere
 • Bærbare kjedesager
 • Spikerpistoler
 • Boltpistoler
 • Hel- eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer
 • Presser, kantpresser og maskiner
 • Betongsager
 • Høytrykkspyleutstyr
 • Krokløftere
 • Sveiseutstyr

KURS VI KAN TILBY HOS VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS