Anleggsmaskin Teori

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner samt en god innsikt i oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflytningsmaskin i valgt klasse. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av masseforflytningsmaskiner.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Varighet på teori kurs er 24 timer

Kursinnhold:

 • Krav til fører av masseforflytningsmaskiner
 • Bruksområder for de forskjellige maskintypene
 • Ulykker med masseforflytningsmaskiner
 • Oppbygging av forskjellige masseforflytningsmaskiner
 • Hydraulikk
 • Dieselmotorer
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • M1 Doser
 • M2 Gravemaskin
 • M3 Veihøvel
 • M4 Hjullaster
 • M5 Gravlaster
 • M6 Dumper

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Per deltager er 5500,- inkludert lærebok og kursbevis.

For Praksis Se HER

Kontakt oss:

kontakt@vancowill.no
Tlf: 905 14 444